act الأوكراني ترجمة

act

النطق
n. справа, діло, вчинок, акт, дія, процес, закон, постанова, рішення, документ
v. діяти, поводитися, працювати, вдіяти, оперувати, чинити

عبارات توضيحيه

The eldest sister acted for the mother.
Старша сестра була за матір.
النطق النطق Report Error!
Dr. White acted as our interpreter.
Доктор Уайт був нашим перекладачем.
النطق النطق Report Error!
She acted as if she knew French well.
Вона вдавала, ніби добре знає французьку.
النطق النطق Report Error!
Who acts Hamlet?
Хто грає Гамлета?
النطق النطق Report Error!
At last, the day has arrived for us to act.
Нарешті для нас настав час діяти.
النطق النطق Report Error!
A teenager sometimes acts like a baby.
Підлітки часто поводять себе, як діти малі.
النطق النطق Report Error!
We must act at once.
Мусимо діяти негайно.
النطق النطق Report Error!
Does the medicine act on the stomach?
Ці ліки діють на шлунок?
النطق النطق Report Error!
The soldier acted bravely.
Солдат поводився хоробро.
النطق النطق Report Error!
You had better act upon his advice.
Краще вчини за його порадою.
النطق النطق Report Error!
Children want to act like grown-ups.
Діти хочуть поводитися, як дорослі.
النطق النطق Report Error!
Act your age.
Поводься так, як того вимагає твій вік.
النطق النطق Report Error!
He acted out a pantomime at the party.
На вечірці він показував пантоміму.
النطق النطق Report Error!
He acted foolishly.
Він повівся безглуздо.
النطق النطق Report Error!
I saw a marvelous animal act at the circus.
Я бачив чудовий номер із тваринами в цирку.
النطق النطق Report Error!
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.
النطق النطق Report Error!
Act. Don't talk.
Дій. Не говори.
النطق النطق Report Error!
The more learned and witty you be, the more fit to act for Satan will you be.
Чим більш ерудованим і дотепним ти будеш, тим краще Сатані послужиш.
النطق النطق Report Error!
The more learned and witty you be, the more fit to act for Satan will you be.
Чим більш ерудованим і дотепним будеш ти, то більш придатним станеш для діянь Сатани.
النطق النطق Report Error!
It was hard for me to act pleasantly to others.
Мені було складно поводитися приязно до інших.
النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة