past الأوكراني ترجمة

past

النطق
n. минуле
a. минулий, колишній
adv. мимо, убік, повз
prep. мимо, повз, бік: по той бік, понад

عبارات توضيحيه

We can know the past, but the future we can only feel.
Ми можемо знати минуле, але майбутнє ми можемо лише відчувати.
النطق النطق Report Error!
It is already past five o'clock.
Вже за п'яту.
النطق النطق Report Error!
It's already past ten o'clock.
Вже по десятій.
النطق النطق Report Error!
It happened at a quarter past eleven.
Це трапилося об одинадцятій п'ятнадцять.
النطق النطق Report Error!
Prices have been stable for the past three years.
Ціни були стабільними протягом останніх трьох років.
النطق النطق Report Error!
There hasn't been any rain for the past three months.
За останні три місяці дощу взагалі не було.
النطق النطق Report Error!
There hasn't been any rain for the past three months.
Ніякого дощу протягом останніх трьох місяців не було.
النطق النطق Report Error!
We haven't seen you in the past four years.
Ми не бачили тебе останні чотири роки.
النطق النطق Report Error!
Sentences past this ID are sentences added by contributors of Tatoeba Project.
Речення із кодами, що більші за цей - це речення, додані учасниками проекту Tatoeba.
النطق النطق Report Error!
I have not been sick for the past ten years.
Протягом останніх десяти років я жодного разу не хворів.
النطق النطق Report Error!
I have my supper at a quarter past seven.
Я вечеряю о чверті по сьомій.
النطق النطق Report Error!
We sat talking about the remote past.
Ми сиділи, спілкуючись про далеке минуле.
النطق النطق Report Error!
He meditates on his past life.
Він міркує про своє минуле життя.
النطق النطق Report Error!
My mother woke me up saying "It's a quarter past seven".
Моя мати розбудила мене, коли сказала: «Вже чверть по сьомій».
النطق النطق Report Error!
It's half past eight.
Зараз пів на дев'яту.
النطق النطق Report Error!
I think we agree, the past is over.
Я думаю, ми згідні: минуле закінчилося.
النطق النطق Report Error!
I'll return at half past six.
Я повернуся о пів на сьому.
النطق النطق Report Error!
Tom couldn't get past the guard.
Том не зміг пройти повз охорону.
النطق النطق Report Error!
The level of education of contemporary people is far higher than it has been in the past.
Рівень освіти сучасних людей набагато вищий ніж це було раніше.
النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة