bill التركية ترجمة

bill

النطق
f. fatura etmek, fatura çıkarmak, afişe etmek; sevişmek, gagalarını sürterek sevişmek; ilan etmek
i. fatura, hesap, kâğıt para, banknot, senet, tahvil, afiş, poster, tiyatro programı, tasarı, beyanname, gaga, burun, uzantı, balta (eski), keser

عبارات توضيحيه

A bird eats with its bill.
Kuşlar gagalarıyla yerler.
النطق النطق النطق Report Error!
Father paid our food bill.
Babam yediklerimizin faturasını ödedi.
النطق النطق النطق Report Error!
A dollar bill is money.
Banknot, bir dolar değerindeki paradır.
النطق النطق النطق Report Error!
A bird has two wings, feathers and a bill.
Kuşların iki kanadı, tüyleri ve gagaları vardır.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill gave a bitter laugh.
Bill şiddetli bir kahkaha attı.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill will come to my party.
Bill partime gelecek.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill will arrive at my party.
Bill partimde bulunacak.
النطق النطق النطق Report Error!
When I called bill he said,  “I am coming to your party."
Bill’e telefon ettiğimde, «Partine geliyorum»dedi.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill came to my party.
Bill partime geldi.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill can count to ten.
Bill, ona kadar sayabilir.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill drew a picture of the school building.
Bill okul binasının bir resmini çizdi.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill asked the teacher to criticize his picture.
Bill öğretmeninden resmi eleştirmesini istedi.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill wanted to know if the picture was good or bad.
Bill resminin iyi mi, kötü mü olduğunu öğrenmek istedi.
النطق النطق النطق Report Error!
A duck has a wide bill and a short neck.
Ördeğin geniş bir gagası ve kısa bir boynu vardır.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill said, “Follow me into the pool.”
Bill, «Benim arkamdan havuza gir» dedi.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill said, “Come into the pool after me.” 
Bili, «Benden sonra havuza gir» dedi.
النطق النطق النطق Report Error!
Microsoft is founded by bill Gates.
Microsoft Bill Gates tarafından kurulmuştur.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill is trying to gain weight. 
Bill kilo almaya çalışıyor.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill is trying to increase his weight. 
Bill kilosunu artırmaya çalışıyor.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill thinks he is too thin and he wants to make his body bigger. 
Bill çok zayıf olduğunu ve bu nedenle vücudunu geliştirip büyütmesi gerektiğini düşünüyor.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة
مرادفات
1. announcement: advertisement, broadside, bulletin, circular, handbill, notice, placard
2. account: statement, invoice, reckoning, tab, score
3. beak: projection, mandible, nib
4. proposed law: act, draft, law, measure, proposal
5. invoice: dun, solicit
6. announce: advertise, post, publicise, publicize, publish
الأزمنة
Present participle: billing
Present: bill (3.person: bills)
Past: billed
Future: will bill
Present conditional: would bill
Present Perfect: have billed (3.person: has billed)
Past Perfect: had billed
Future Perfect: will have billed
Past conditional: would have billed