considerate التركية ترجمة

considerate

النطق
s. saygılı, düşünceli, nazik, anlayışlı

عبارات توضيحيه

We should be considerate to the old.
Yaşlılara karşı saygılı olmalıyız.
النطق النطق النطق Report Error!
Doris is considerate of everybody's feelings.
Doris herkesin hislerine karşı saygılı.
النطق النطق النطق Report Error!
You should be more considerate of your parents.
Ailene daha saygılı olmalısın.
النطق النطق النطق Report Error!
Although, it is considerate to let your partner know your plans, so she won't worry.
Yine de, merak etmesin diye partnerini planlarından haberdar etmek nezakettir.
النطق النطق النطق Report Error!
It was very considerate of Mr. Yamada to send his secretary a bouquet of flowers on her birthday.
Bay Yamada sekreterine doğum gününde bir buket çiçek gönderdiği için çok düşünceliydi.
النطق النطق النطق Report Error!
Not everyone is as considerate as you are.
Herkes senin kadar düşünceli değil.
النطق النطق النطق Report Error!
Not everyone is as considerate as you.
Herkes senin kadar hürmetkar değil.
النطق النطق النطق Report Error!
They were very considerate.
Onlar çok hürmetkardı.
النطق النطق النطق Report Error!
He is a considerate father.
O, düşünceli bir babadır.
النطق النطق النطق Report Error!
My friend Kei is beautiful, but she is not considerate to others.
Arkadaşım Kei güzel, ama başkalarına saygılı değil.
النطق النطق النطق Report Error!
She is considerate of others.
O başkalarına karşı anlayışlıdır.
النطق النطق النطق Report Error!
That was considerate.
O düşünceliydi.
النطق النطق النطق Report Error!
That was very considerate of Tom.
Tom çok hürmetkârdı.
النطق النطق النطق Report Error!
Tom is considerate, isn't he?
Tom hürmetkâr, değil mi?
النطق النطق النطق Report Error!
Tom is considerate.
Tom düşüncelidir.
النطق النطق النطق Report Error!
Tom is quite considerate.
Tom oldukça düşünceli.
النطق النطق النطق Report Error!
Tom is very considerate, isn't he?
Tom çok hürmetkar, değil mi?
النطق النطق النطق Report Error!
Tom is very considerate.
Tom çok hürmetkar.
النطق النطق النطق Report Error!
You were considerate not to disturb us.
Sen bizi rahatsız etmemek için saygılıydın.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة
مرادفات
obliging: accommodating, helpful, kind, neighbourly