measure التركية ترجمة

measure

النطق
f. ölçmek, tartmak, ölçüsünü almak, süzmek, dikkatle bakmak, ayarlamak
i. ölçü, miktar, ölçüm, ölçek, oran, had, vezin, önlem, tedbir

عبارات توضيحيه

We measure things by feet and inches.
Uzunlukları ayak ve inçle ölçeriz.
النطق النطق النطق Report Error!
The flower measures twelve inches high.
Çiçeğin yüksekliği on iki inç.
النطق النطق النطق Report Error!
The degree of loving is measured by the degree of giving. Good day!
Sevginin ölçütü gönlü bol olmaktır. İyi günler!
النطق النطق النطق Report Error!
Such measures were not necessary.
Böylesine önlemler gerekli değildi.
النطق النطق النطق Report Error!
We measured the depth of the river.
Nehrin derinliğini ölçtük.
النطق النطق النطق Report Error!
He measured the length of the bed.
Yatağın uzunluğunu ölçtü.
النطق النطق النطق Report Error!
Congress did not approve the measure.
Kongre önlemi onaylamadı.
النطق النطق النطق Report Error!
The carpenter is measuring the floor.
Marangoz döşemeyi ölçüyor.
النطق النطق النطق Report Error!
We took strong measures to prevent it.
Onu önlemek için güçlü önlemler aldık.
النطق النطق النطق Report Error!
Drastic times call for drastic measures.
Sert zamanlar sert önlemler gerektirir.
النطق النطق النطق Report Error!
There are several ways to measure speed.
Hız ölçmenin birkaç yolu vardır.
النطق النطق النطق Report Error!
The situation calls for drastic measures.
Durum sert önlemler gerektiriyor.
النطق النطق النطق Report Error!
Tempering is not the main thing. The strength of a sword is measured by the arm that wields it!
Çeliği sertleştirme işlemi asıl mesele değil. Bir kılıcın gücü onu kullanan kolla ölçülür!
النطق النطق النطق Report Error!
We must take measures to prevent traffic accidents.
Biz trafik kazalarını önlemek için gerekli önlemleri almamız gerekir.
النطق النطق النطق Report Error!
The Board for the Evaluation of Safeguard Measures for Imports has decided to apply quantitative restriction (quota) for specific textile and apparel products originating in People's Republic of China.
İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı tekstil ve hazır giyim ürünlerinde miktar kısıtlaması (kota) uygulanmasına karar vermiştir.
النطق النطق النطق Report Error!
You are to dig one hole each day.. 5 foot deep 5 foot in diameter. Your shovel is your measuring stick.
Hergün bir çukur kazacaksın.5 foot derinlikte ve 5 foot çapında. Küreğin ölçme aletin olacak.
النطق النطق النطق Report Error!
By the look of your lot, I'd make more money with my tape-measure.
Senin nasibinle ilgili görünüşe göre, ben mezuramla daha fazla para kazanırdım.
النطق النطق النطق Report Error!
It accurately measures lung capacity.
Akciğer kapasitesini tam olarak ölçer.
النطق النطق النطق Report Error!
The equipment you gave me isn't sensitive enough for me to measure the fields with perfect accuracy.
Bana verdiğin donanım, benim için alanları mükemmel doğrulukla ölçmeye yetecek kadar hassas değil.
النطق النطق النطق Report Error!
Tell us quickly, could you measure the diameter of the globe?
Hemen söyle, kürenin çapını ölçebilir misin?
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة
مرادفات
1. dimension: size, capacity, quantity, mass, volume, frequency, magnitude
2. action: proceeding, move, manoeuvre, procedure, step
3. standard: pattern, rule, test, example
4. gauge: scale, calibrate, rank, grade, rule, survey, standard
الأزمنة
Present participle: measuring
Present: measure (3.person: measures)
Past: measured
Future: will measure
Present conditional: would measure
Present Perfect: have measured (3.person: has measured)
Past Perfect: had measured
Future Perfect: will have measured
Past conditional: would have measured