past التركية ترجمة

past

النطق
i. geçmiş, geçmiş zaman, mazi
s. geçmiş, önceki, eski, geçen
zf. geçecek şekilde

عبارات توضيحيه

Father drove past the red light and he must pay a fine.
Babam kırmızı ışıkta geçtiğinden ceza verecek.
النطق النطق النطق Report Error!
Father drove past the red light and he must pay money.
Babam kırmızı ışıkta geçtiğinden para verecek.
النطق النطق النطق Report Error!
He didn’t drive past the post office.
Postanenin önünden geçmedi.
النطق النطق النطق Report Error!
She didn’t think of her past in her chair again.
Sandalyesinde geçmişini tekrar anımsamadı.
النطق النطق النطق Report Error!
Most people hold onto the past, look forward to the future, and do not embrace the present. Only those who can appreciate what they have now live fully.
Birçok insan geçmişe bağlanır, geleceği bekler ve şu anı kucaklamaz.Sadece şu an sahip olduklarını taktir edebilenler dolu dolu yaşarlar.
النطق النطق النطق Report Error!
Don't dwell on your past failures.
Geçmiş hatalarının üzerinde durma.
النطق النطق النطق Report Error!
Don't dwell on your past mistakes!
Geçmiş hatalarının üzerinde durma!
النطق النطق النطق Report Error!
He seems to know all about her past.
O geçmişi hakkında her şeyi biliyor gibi görünüyor.
النطق النطق النطق Report Error!
Everything was better in the past.
Geçmişte her şey daha iyiydi.
النطق النطق النطق Report Error!
It's time to reflect on your past.
Geçmişinizi düşünmenin zamanıdır.
النطق النطق النطق Report Error!
She'll come at quarter past three.
Üçü çeyrek geçe gelecek.
النطق النطق النطق Report Error!
We haven't seen you in the past four years.
Son dört yıl içinde seni görmedim.
النطق النطق النطق Report Error!
A bike path goes right past my house.
Bir bisiklet yolu doğrudan doğruya evimin önünden geçer.
النطق النطق النطق Report Error!
I don't know anything about his past.
Onun geçmişi hakkında bir şey bilmiyorum.
النطق النطق النطق Report Error!
It happened at a quarter past eleven.
O on bir on beşte oldu.
النطق النطق النطق Report Error!
We sat talking about the remote past.
Uzak geçmiş hakkında konuşarak oturduk.
النطق النطق النطق Report Error!
I have my supper at a quarter past seven.
Akşam yemeğini yedi çeyrekte yiyorum.
النطق النطق النطق Report Error!
He has been sick in bed this past week.
Bir haftadır yatakta hastaydı.
النطق النطق النطق Report Error!
I have eaten nothing for the past three days.
Son üç gündür hiçbir şey yemedim.
النطق النطق النطق Report Error!
You must live in the present not in the past.
Geçmişte değil şimdiki zamanda yaşamalısın.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة