amendment الفيتنامية ترجمة

amendment

النطق
n. cải thiện lại, sửa cho tốt thêm, tu chỉnh lại
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة