rider الفيتنامية ترجمة

rider

النطق
n. người cỡi ngựa, người đi xe hơi, người đi xe đạp, người biểu diển cởi ngựa, đoạn văn thêm vào, điều khoản thêm vào
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة