act ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ ترجمة

act

النطق
n. short performance; law or formal decision made by a legislature or other authority; act, something that is done; operation

act

النطق
zn. handeling; daad; akte; wet; nummer, bedrijf
ww. handelen, optreden; zich gedragen, toneelspelen, een rol spelen

عبارات توضيحيه

He sometimes acts in movies with his dad.
Hij acteert soms in films met zijn vader.
النطق النطق النطق Report Error!
They act in their family’s TV show, ‘Keeping up with the Kardashians’, but they also have their own fashion and makeup lines.
Ze acteren in hun familie tv-show, 'Keeping Up with the Kardashians', maar ze hebben ook hun eigen mode en make-up lijnen.
النطق النطق النطق Report Error!
A man was seen acting suspiciously shortly before the explosion.
Een man die verdacht deed, was kort voor de explosie gezien.
النطق النطق النطق Report Error!
Act. Don't talk.
Geen woorden, maar daden.
النطق النطق النطق Report Error!
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
النطق النطق النطق Report Error!
Animals act on instinct.
Dieren handelen volgens hun instinct.
النطق النطق النطق Report Error!
Children want to act like grown-ups.
Kinderen willen zich als volwassenen gedragen.
النطق النطق النطق Report Error!
Does the medicine act quickly?
Werkt dat medicament snel?
النطق النطق النطق Report Error!
He acted as our guide.
Hij was onze gids.
النطق النطق النطق Report Error!
He acted like a lunatic.
Hij gedroeg zich als een gek.
النطق النطق النطق Report Error!
He is acting on his own behalf.
Hij handelt namens zichzelf.
النطق النطق النطق Report Error!
I acted on his advice.
Ik volgde zijn advies op.
النطق النطق النطق Report Error!
I'll act as a guide for you.
Ik zal u als gids dienen.
النطق النطق النطق Report Error!
John acts like Helen's guardian.
John doet alsof hij Helens beschermer is.
النطق النطق النطق Report Error!
Mike acted as chairperson of the meeting.
Mike handelde in zijn hoedanigheid van voorzitter van de bijeenkomst.
النطق النطق النطق Report Error!
She acted in a play for the first time.
Hij speelde voor de eerste keer in een toneelstuk.
النطق النطق النطق Report Error!
Suicide is a desperate act.
Zelfmoord is een daad van wanhoop.
النطق النطق النطق Report Error!
Suicide is an act of desperation.
Zelfmoord is een daad van wanhoop.
النطق النطق النطق Report Error!
The police arrested the pickpocket in the act.
De politie arresteerde de zakkenroller op heterdaad.
النطق النطق النطق Report Error!
They didn't act quickly.
Ze hebben niet snel gehandeld.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة