amendment of the constitution ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ ترجمة

amendment of the constitution

verbetering of verwijziging van de grondwet

عبارات توضيحيه

Mrs Vaidere mentioned here that the Chair of the Venice Commission has criticised the amendment of the constitution.
Mevrouw Vaidere wees erop dat de voorzitter van de Commissie van Venetië de grondwetswijziging heeft bekritiseerd.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة