bill ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ ترجمة

bill

النطق
npr. bill

bill

النطق
zn. biljet; rekening; origineel; droge taal; wetsvoorstel
ww. in rekening brengen
zn. Bill (voornaam); rekening

عبارات توضيحيه

Needless to say: you always have to get the bill.
Onnodig om te zeggen: jij betaalt altijd de rekening.
النطق النطق النطق Report Error!
A bill came along with the package.
Bij het pakje zat een factuur.
النطق النطق النطق Report Error!
Add this to my bill.
Zet dat op mijn rekening.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill and his younger brother are nothing alike.
Bill en zijn jongere broer lijken helemaal niet op elkaar.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill did not commit the crime.
Bill heeft de misdaad niet begaan.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill Gates is the founder of Microsoft.
Bill Gates is de stichter van Microsoft.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill has a lot of original ideas.
Bill heeft veel originele ideeën.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill has a part-time job so that he can buy a car.
Bill heeft een part-time job om een auto te kunnen kopen.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill has many friends.
Bill heeft veel vrienden.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill is completely unlike his brother.
Bill lijkt helemaal niet op zijn broer.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill is nervous about the exam.
Bill is zenuwachtig voor het examen.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill is on the editorial staff.
Bill zit in de redactie.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill is two years senior to me.
Bill is twee jaar ouder dan ik.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill often goes to the park.
Bill gaat vaak naar het park.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill stopped the smoking.
Bill is met roken gestopt.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill was adamant that she should obey him.
Willy is daar onverbiddelijk in: zij zou hem moeten gehoorzamen.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill was in his bedroom.
Bill was in zijn slaapkamer.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill was in Japan.
Bill is in Japan geweest.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill was killed by an intruder.
Bill was door een inbreker vermoord.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill's work is selling cars.
Bill werkt in de autoverkoop.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة