considerate ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ ترجمة

considerate

النطق
bn. houdt rekening met, rekening houdend met

عبارات توضيحيه

We wish to ensure that Article 1 of the directive promotes the sustainable, efficient, fair and considerate use of water.
Wij willen er zeker van zijn dat in artikel 1 van de richtlijn een duurzaam, efficiënt, billijk en solidair gebruik van water wordt bevorderd.
النطق النطق النطق Report Error!
It is very considerate of you to refer to Article 308.
U bent zeer hoffelijk door te verwijzen naar artikel 308.
النطق النطق النطق Report Error!
He was considerate, courteous and thorough.
Hij is behoedzaam, beleefd en grondig geweest.
النطق النطق النطق Report Error!
The implementation time, which is staggered over the period 2010 to 2015, is also sufficiently considerate for industry.
De periode van tenuitvoerlegging, die glijdend verloopt van 2010 tot 2015, houdt ook voldoende rekening met de industrie.
النطق النطق النطق Report Error!
I congratulate the rapporteur on how he tackled the difficult task of drawing up this considerate report.
Mijn complimenten aan de rapporteur voor het schrijven van dit moeilijke verslag, wat een hele kluif moet zijn geweest.
النطق النطق النطق Report Error!
Thank you, Mr President, for being so considerate.
Ik dank u, mijnheer de Voorzitter, omdat u zo inschikkelijk bent geweest.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة
مرادفات
obliging: accommodating, helpful, kind, neighbourly