measure ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ ترجمة

measure

النطق
zn. maat, maatstaf, maatregel, bedrag, hoeveelheid, beperking
ww. meten, afmeten, uitmeten, opmeten, toemeten, maat : de maat nemen, onderzoekend aankijken, beoordelen, deelbaar zijn op

عبارات توضيحيه

Can you measure the length?
Kun je de lengte opmeten?
النطق النطق النطق Report Error!
Precautionary measures were unnecessary.
Voorzorgsmaatregelen waren niet nodig.
النطق النطق النطق Report Error!
Tatoeba: Where pillow fights can't even measure up to sentence fights.
Tatoeba: Waar kussengevechten het niet halen bij zinsgevechten.
النطق النطق النطق Report Error!
The thermometer is an instrument for measuring temperature.
Een thermometer is een middel om de temperatuur te meten.
النطق النطق النطق Report Error!
We want to measure your blood pressure.
We willen uw bloeddruk meten.
النطق النطق النطق Report Error!
In the future, we must also develop indicators so that measures can be targeted at the right time at the right place.
Voortaan moet ook worden nagedacht over de ontwikkeling van de indicatoren, zodat men op tijd gerichte maatregelen op de juiste plaats kan nemen.
النطق النطق النطق Report Error!
It is for the Member States to undertake criminal measures.
Strafrechtelijke maatregelen vallen onder de bevoegdheid van de lidstaten.
النطق النطق النطق Report Error!
There is too often a tendency to criticise state aid harshly as a measure causing distortion in competition.
Al te vaak bestaat de neiging overheidssteun aan de schandpaal te nagelen als een maatregel die de concurrentie vervalst.
النطق النطق النطق Report Error!
We have now obtained a first-rate enumeration of a variety of measures.
Wij hebben nu een perfecte opsomming van alle mogelijke maatregelen gekregen.
النطق النطق النطق Report Error!
I would like to comment on one of the measures to be taken, which was mentioned by the Commissioner and some of my colleagues.
Ik wil een opmerking maken over een van de maatregelen die door de commissaris en door verscheidene collega's zijn genoemd: het gebruik van tankers met een dubbele romp.
النطق النطق النطق Report Error!
Commissioner, I believe that it is time to opt for the safest technically possible measures.
Ik denk dat dit het moment is om voor maatregelen te kiezen die technisch zo veilig mogelijk zijn, mevrouw de commissaris.
النطق النطق النطق Report Error!
We are therefore right to demand improved controls, sanctions and preventive measures.
Wij dringen dus terecht aan op betere controles, sancties en preventieve maatregelen.
النطق النطق النطق Report Error!
I welcome Mr Barnier' s statement and I also welcome the measures which the Commission has announced.
Ik ben bijzonder ingenomen met de verklaring van de heer Barnier en ik verwelkom de maatregelen die de Commissie heeft getroffen.
النطق النطق النطق Report Error!
All of these measures are designed to make it more coherent, understandable and flexible.
Deze maatregelen zijn bedoeld om de wetgeving toegankelijker te maken en meer samenhang en flexibiliteit te geven.
النطق النطق النطق Report Error!
Over 80 measures are envisaged.
Er moeten meer dan 80 maatregelen komen.
النطق النطق النطق Report Error!
In addition, measures must be taken to combat differences on the grounds of gender.
Verder moeten er maatregelen worden genomen tegen seksebepaalde verschillen.
النطق النطق النطق Report Error!
What measures is the Commission taking to facilitate opportunities for the disabled in this area?
Welke maatregelen overweegt de Commissie om de mogelijkheden van gehandicapten op dit gebied uit te breiden?
النطق النطق النطق Report Error!
On 26 November 1999, the European Commission approved a package of measures to combat discrimination.
Op 26 november 1999 heeft de Europese Commissie een pakket maatregelen goedgekeurd voor de bestrijding van discriminatie.
النطق النطق النطق Report Error!
In response to this the Commission has entered into various commitments and has certainly adopted many reform measures.
Naar aanleiding hiervan heeft de Commissie diverse beloftes gedaan en al veel hervormingsmaatregelen getroffen.
النطق النطق النطق Report Error!
At the end of last year Mr Kinnock announced new measures for the protection of whistle-blowers.
Eind vorig jaar kondigde de heer Kinnock nieuwe maatregelen aan voor de bescherming van klokkenluiders.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة
مرادفات
1. dimension: size, capacity, quantity, mass, volume, frequency, magnitude
2. action: proceeding, move, manoeuvre, procedure, step
3. standard: pattern, rule, test, example
4. gauge: scale, calibrate, rank, grade, rule, survey, standard
الأزمنة
Present participle: measuring
Present: measure (3.person: measures)
Past: measured
Future: will measure
Present conditional: would measure
Present Perfect: have measured (3.person: has measured)
Past Perfect: had measured
Future Perfect: will have measured
Past conditional: would have measured