rider ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ ترجمة

rider

النطق
zn. rijder, berijder; toevoegsel

عبارات توضيحيه

As it stands, the directive creates the possibility that some companies may end up paying for free-riders on the system.
Zoals de zaken er nu voor staan, biedt de richtlijn de mogelijkheid dat sommige bedrijven uiteindelijk betalen voor free riders binnen het systeem.
النطق النطق النطق Report Error!
Secondly, I would like to refer to 'free-riders'.
Ten tweede zou ik willen wijzen op de free riders.
النطق النطق النطق Report Error!
We may have succeeded in shutting out the free riders that there always are with such a system.
Misschien zijn we erin geslaagd om profiteurs, die je bij een dergelijk systeem altijd hebt, af te schudden.
النطق النطق النطق Report Error!
Some novice riders on two wheels take pride in showing off to others their ability to perform highly dangerous stunts.
Sommige verse berijders van deze tweewielers willen trots aan anderen kunnen tonen dat zij in staat zijn tot levensgevaarlijk stuntwerk.
النطق النطق النطق Report Error!
We should rather address the free rider issue when, and only if, it actually arises.
We hoeven de meelifterskwestie pas aan te pakken als deze zich feitelijk voordoet.
النطق النطق النطق Report Error!
Long-standing issues such as the problem of free riders and the risk of moral hazard must be addressed in that context.
In dit verband moet ook over klassieke vraagstukken als het "free rider”-probleem of "moral hazard” worden gesproken.
النطق النطق النطق Report Error!
Of course it is a pity that we have to admit that there is no global binding target yet and we still are lonely riders.
Natuurlijk is het jammer dat we moeten toegeven dat er nog geen mondiaal bindende doelstelling is en dat we nog steeds eenzame ruiters zijn.
النطق النطق النطق Report Error!
That is the rider I wish to make in relation to this report.
Dat is mijn aanvullende opmerking over dit verslag.
النطق النطق النطق Report Error!
That is a noble tradition of my party - the Conservative Party in Britain - but I think I have to put two riders to it.
Dat is een goede traditie van mijn partij - de Conservative Party in Groot-Brittannië - maar ik acht hierbij twee aanvullingen noodzakelijk.
النطق النطق النطق Report Error!
The first rider is that we can only have a proper policy on climate change if everybody joins in.
De eerste is dat een goed klimaatbeschermingsbeleid alleen mogelijk is als iedereen hieraan meewerkt.
النطق النطق النطق Report Error!
Thus, in the future there should be no hiding place in any part of the world for fiscal free riders.
Dat betekent dat belastingontduikers in de toekomst geen plek meer zullen hebben om zich te verschuilen.
النطق النطق النطق Report Error!
I would nevertheless add a rider to the solutions which he offers.
De oplossingen die hij aandraagt zou ik echter toch enigszins willen afzwakken.
النطق النطق النطق Report Error!
But it has voted only riders, and not articles, which clearly testifies to a degree of inconsistency.
Maar zij heeft enkel overwegingen aangenomen en geen artikelen en dit wijst duidelijk op een gebrek aan samenhang.
النطق النطق النطق Report Error!
For example, the report states that raids and seizures have been dropped and will be covered by a later rider to the Convention.
In het verslag wordt erop gewezen dat onder andere huiszoeking en inbeslagneming zijn uitgesloten en later in een aanvullend protocol zullen worden geregeld.
النطق النطق النطق Report Error!
Maybe some of us hanker back to our younger days and fulfilling the role of Dennis Hopper in the film Easy Rider.
Misschien verlangen sommigen van ons wel terug naar onze jeugd en willen we graag zijn als Dennis Hopper uit de film Easy Rider.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة
مرادفات
legislative addition: bill, measure, act, revision, amendment, supplement