act ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ ترجمة

act

النطق
n. czyn, akt, uczynek, występ sceniczny, ustawa, dokument {prawn.}, czynność, postępek
v. czynić, robić, działać, oddziaływać, podziałać na coś, postępować, sposób: zachować się w określony sposób, pracować jako, funkcja: pełnić funkcję, scena: grać na scenie, zagrać, odegrać rolę, przedstawiać, udać, służyć do, operować, atakować, postanowić, postąpić, zagrywać, udawać

عبارات توضيحيه

He sometimes acts in movies with his dad.
On czasami gra w filmach ze swoim tatą.
النطق النطق النطق Report Error!
They act in their family’s TV show, ‘Keeping up with the Kardashians’, but they also have their own fashion and makeup lines.
Grają w programie telewizyjnym swojej rodziny „Keeping up with the Kardashians”, ale mają też swoje własne linie mody i makijażu.
النطق النطق النطق Report Error!
I'll act on your advice.
Postąpię zgodnie z twoją radą.
النطق النطق النطق Report Error!
He sized up the situation and acted immediately.
Błyskawicznie ocenił sytuację i zaczął działać.
النطق النطق النطق Report Error!
He isn't really sad; he's only acting.
On tylko udaje smutnego.
النطق النطق النطق Report Error!
She acted as if she knew nothing about it.
Zachowywała się, jakby nic o tym nie wiedziała.
النطق النطق النطق Report Error!
She is acting from some selfish motive.
Ona działa z pobudek osobistych.
النطق النطق النطق Report Error!
She acted in a play for the first time.
Po raz pierwszy zagrała w sztuce.
النطق النطق النطق Report Error!
Could you act for me while I'm out?
Mógłbyś coś dla mnie zrobić, jak mnie nie będzie?
النطق النطق النطق Report Error!
Act. Don't talk.
Rób, nie gadaj.
النطق النطق النطق Report Error!
Act only according to that maxim whereby you can at the same time will that it should become a universal law.
Postępuj zawsze zgodne z tą maksymą, a będziesz mógł pragnąć aby stała się ona prawem uniwersalnym.
النطق النطق النطق Report Error!
In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.
W dobie powszechnego fałszu, mówienie prawdy jest czynem rewolucyjnym.
النطق النطق النطق Report Error!
Animals act according to their instincts.
Zwierzęta działają zgodnie z instynktem.
النطق النطق النطق Report Error!
Think before you act!
Pomyśl zanim coś zrobisz!
النطق النطق النطق Report Error!
Tom often acts like a baby when he can't get his way.
Tom często zachowuje się jak dziecko, kiedy nie coś nie idzie po jego myśli.
النطق النطق النطق Report Error!
Tom acted as if he didn't know Mary.
Tom zachowywał się tak, jakby nie znał Mary.
النطق النطق النطق Report Error!
Don't act like that.
Nie zachowuj się tak.
النطق النطق النطق Report Error!
I don't like the way Tom is acting.
Nie podoba mi się sposób zachowania Toma.
النطق النطق النطق Report Error!
I don't like the way you're acting.
Nie podoba mi się twoje zachowanie.
النطق النطق النطق Report Error!
Our teacher got mad at Tom because he was acting up in class.
Nasz nauczyciel wkurzył się na Toma, bo wygłupiał się w klasie.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة