bill ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ ترجمة

bill

النطق
n. halabarda, pika, dziób ptaka, cypel, rachunek, afisz, plakat, ulotka, projekt ustawy, skarga sądowa, banknot {am.}
v. całować się, pieścić się

عبارات توضيحيه

Needless to say: you always have to get the bill.
Rzecz jasna: to ty zawsze dostajesz rachunek.
النطق النطق النطق Report Error!
I'll pay the bill.
Zapłacę rachunek.
النطق النطق النطق Report Error!
And how will you take responsibility in the case that this bill doesn't pass?
I w jaki sposób poniesiesz odpowiedzialność, w wypadku gdy ten projekt ustawy nie przejdzie?
النطق النطق النطق Report Error!
Bill hates that his father smokes heavily.
Bill nie znosi tego, że jego ojciec intensywnie pali.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill got up early so he could catch the first train.
Bill wstał wcześnie, więc mógł zdążyć na pierwszy pociąg.
النطق النطق النطق Report Error!
Could I have the bill, please?
Czy mogę prosić o rachunek?
النطق النطق النطق Report Error!
Bill brought me this book.
Bill kupił mi tę książkę.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill, give me a call this evening.
Bill, zadzwoń do mnie wieczorem.
النطق النطق النطق Report Error!
Since I installed solar panels on my house, my energy bill has been cut in half.
Od kiedy zainstalowałem na dachu panele słoneczne, moje rachunki za prąd spadły o połowę.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill, open the door.
Bill, otwórz drzwi.
النطق النطق النطق Report Error!
I paid the bill.
Zapłaciłem rachunek.
النطق النطق النطق Report Error!
Two-dollar bills are rare in the United States.
Dwudolarowe banknoty to rzadkość w Stanach Zjednoczonych.
النطق النطق النطق Report Error!
Bill was in his bedroom.
Bill był w swojej sypialni.
النطق النطق النطق Report Error!
Tom speaks slower than Bill.
Tom mówi wolniej niż Bill.
النطق النطق النطق Report Error!
Who will foot the bill?
Kto zapłaci rachunek?
النطق النطق النطق Report Error!
Bill Gates is the founder of Microsoft.
Bill Gates jest założycielem Microsoftu.
النطق النطق النطق Report Error!
Someone has to pay the bill.
Ktoś musi zapłacić rachunek.
النطق النطق النطق Report Error!
Tom took out his wallet and paid the bill.
Tom wyjął portfel i zapłacił rachunek.
النطق النطق النطق Report Error!
The only question now is how we're going to get enough money to pay our bills.
Teraz tylko pytanie, skąd weźmiemy pieniądze do opłacenia rachunków.
النطق النطق النطق Report Error!
Here's the bill.
Oto rachunek.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة