considerate ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ ترجمة

considerate

النطق
a. uważający, względny, delikatny, uprzedzający, taktowny, ostrożny

عبارات توضيحيه

Tom is considerate.
Tom jest rozważny.
النطق النطق النطق Report Error!
Besides the fundamental goal of a modal shift from road to rail, drivers' behaviour and vehicle safety, as well as considerate driving and compliance with traffic rules, are of course all key factors.
Oprócz podstawowego celu, jakim jest przejście z transportu drogowego na kolejowy, kluczowymi elementami są również zachowania kierowców i bezpieczeństwo pojazdów, a także rozważna jazda i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
النطق النطق النطق Report Error!
The European Union is and should continue to be a global power that is considerate towards its own citizens and to others who are entering.
Unia Europejska jest i w dalszym ciągu powinna być globalną potęgą, która liczy się z własnymi obywatelami, jak również przyjezdnymi.
النطق النطق النطق Report Error!
You must be constructive, yet be considerate to the countries which have yet to ratify.
Musi pan postępować konstruktywnie, ale jednocześnie rozważnie w stosunku do państw, które jeszcze go nie ratyfikowały.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة