divulge ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ ترجمة

divulge

النطق
v. rozgłaszać, bajdurzyć

عبارات توضيحيه

If a service provider inadvertently divulges an individual's personal information on the Internet, they must properly notify the person of that fact.
Jeżeli dostawca usług nieumyślnie ujawni informacje osobowe danej osoby w Internecie, musi on należycie powiadomić tę osobę o takim zdarzeniu.
النطق النطق النطق Report Error!
Who divulged this information, where it came from, and whether it is true remains unknown, and nobody has taken responsibility for publicising it.
Nie wiadomo, kto ujawnił te informacje, skąd pochodziły i czy są prawdziwe - i nikt nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich rozpowszechnienie.
النطق النطق النطق Report Error!
However, the price is high, and it has only partially been divulged.
Jednakże cena jest wysoka i została tylko częściowo ujawniona.
النطق النطق النطق Report Error!
Besides, I can quite imagine bank deposits being frozen before the fact is divulged, or the money would be on the other side of the world in a flash.
Poza tym, mogę wyobrazić sobie zamrożenie depozytów bankowych zanim ten fakt zostanie ujawniony, bo w przeciwnym wypadku pieniądze znajdą się w mgnieniu oka po drugiej stronie globu.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة