divulge ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ ترجمة

divulge

النطق
v. divulga, dezvălui, destăinui

عبارات توضيحيه

If a service provider inadvertently divulges an individual's personal information on the Internet, they must properly notify the person of that fact.
În cazul în care un furnizor de servicii divulgă pe internet, din neglijenţă, informaţiile personale ale unui individ, acesta trebuie să notifice persoana respectivă.
النطق النطق النطق Report Error!
Who divulged this information, where it came from, and whether it is true remains unknown, and nobody has taken responsibility for publicising it.
Cine a divulgat aceste informații, de unde provin și dacă este adevărat rămâne necunoscut, și nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru publicarea acestora.
النطق النطق النطق Report Error!
However, the price is high, and it has only partially been divulged.
Cu toate acestea, prețul este mare și a fost divulgat numai parțial.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة