hypothesis ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ ترجمة

hypothesis

النطق
n. ipoteză, speculaţie

عبارات توضيحيه

This is just a hypothesis.
Aceasta este doar o ipoteză.
النطق النطق النطق Report Error!
The whole thing is a sham - this bogus hypothesis, this ridiculous nonsense that man-made CO2 is causing global warming.
Toată situaţia este o înşelătorie - această ipoteză falsă, această absurditate ridicolă că CO2produs de om determină încălzirea globală.
النطق النطق النطق Report Error!
For that reason, we should make a distinction between facts and empirical certainties on the one hand and hypotheses on the other.
Din acest motiv, ar trebui să facem o distincţie între fapte şi certitudini empirice, pe de o parte, şi ipoteze, pe de altă parte.
النطق النطق النطق Report Error!
Now let us consider the hypotheses.
Haideţi să luăm în considerare aceste ipoteze acum.
النطق النطق النطق Report Error!
One hypothesis is that the global temperature will continue to rise.
O ipoteză este că temperatura globală va continua să crească.
النطق النطق النطق Report Error!
If our conclusions on the hypothesis of climate change are to be based on evidence, then that evidence must be irreproachable.
În cazul în care concluziile noastre privind ipoteza schimbărilor climatice se bazează pe dovezi, aceste dovezi trebuie să fie ireproşabile.
النطق النطق النطق Report Error!
Can a hypothesis that depends on manipulation of data be a proper basis for justifying enormous expenditure and the closing-down of factories such as the Corus plant in Middlesbrough?
Poate o ipoteză bazată pe manipularea datelor să servească drept fundament pentru a justifica cheltuieli enorme şi închiderea unor fabrici, cum este fabrica Corus din Middlesbrough?
النطق النطق النطق Report Error!
If you think that is a weird hypothesis, anything that puts up with the way you talk about climate change, believe me, nothing is too stupid for this Chamber.
În cazul în care consideraţi că această ipoteză este ciudată, analizaţi modul în care se discută despre schimbările climatice şi credeţi-mă că nimic nu este prea stupid pentru acest Parlament.
النطق النطق النطق Report Error!
(EL) Mr President, I shall continue the debate with the following hypothesis: we have seen the unrest in the Mediterranean and Arab countries.
(EL) Dle preşedinte, voi continua dezbaterea cu următoarea ipoteză: am văzut neliniştea din ţările arabe şi din cele din zona Mării Mediterane.
النطق النطق النطق Report Error!
This is already a fact of life and I fear that the hypothesis I am about to develop will soon become another fact of life.
Acesta este deja un fapt bine cunoscut şi mă tem că ipoteza pe care urmează să o dezvolt va deveni în curând un alt fapt împlinit.
النطق النطق النطق Report Error!
I would like here to quote Thomas Countryman, a Deputy Assistant Secretary at the US Department of State, who publicly rejected the hypothesis that what happened on 24 January was a coup d'état.
Aici aş dori să-l citez pe Thomas Countryman, un secretar asistent adjunct în Departamentul de Stat al Statelor Unite, care a respins public ipoteza că evenimentele din 24 ianuarie au fost o lovitură de stat.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة