rider ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ ترجمة

rider

النطق
n. călăreţ, călător, pasager, jocheu, ciclist, adaos, anexă, problemă {mat.}, supliment, vână

عبارات توضيحيه

Unfortunately, the positive response also includes an unnecessary rider, a condition which significantly reduces the possibility of mediation.
Din păcate, răspunsul pozitiv include, de asemenea, o completare inutilă, o condiţie care reduce în mod semnificativ posibilitatea medierii.
النطق النطق النطق Report Error!
Thus, in the future there should be no hiding place in any part of the world for fiscal free riders.
Astfel, în viitor nu va mai exista nicio ascunzătoare în niciun loc din lume pentru oportuniştii fiscali.
النطق النطق النطق Report Error!
Implementation of this directive means that riders are being forced to fit new silencers to their bikes.
Punerea în aplicare a acestei directive înseamnă că motocicliştii sunt forţaţi să monteze amortizoare de zgomot pe motocicletele lor.
النطق النطق النطق Report Error!
On the other hand, the silencers mean greater danger, danger for the riders themselves, the danger of damaging their health or losing their life.
Pe de altă parte, amortizoarele de zgomot înseamnă un pericol mai mare, pericol pentru cei care le utilizează, pericol pentru sănătatea lor sau de a-şi pierde viaţa.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة