act ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ ترجمة

act

النطق
n. short performance; law or formal decision made by a legislature or other authority; act, something that is done; operation

act

النطق
zn. handeling; daad; akte; wet; nummer, bedrijf
ww. handelen, optreden; zich gedragen, toneelspelen, een rol spelen

عبارات توضيحيه

Het heeft tientallen jaren geduurd voordat de "Freedom of Information Act" aangenomen werd, maar ook daar zijn ze begonnen met een eerste blik op het voertuig.
It took decades until the Freedom of Information Act was passed, and even they started off by just having a first look at the car.
النطق النطق النطق Report Error!
De Freedom of Information Act kost de VS jaarlijks veertig miljoen dollar.
In the USA, the Freedom of Information Act costs USD 40 million every year.
النطق النطق النطق Report Error!
Zoals mijn vriend Hans-Peter Martin zei, duurde het tientallen jaren voordat de Amerikaanse Freedom of Information Act van kracht werd.
As my friend Hans-Peter Martin said, it took decades for the Freedom of Information Act to become law.
النطق النطق النطق Report Error!
Wij zijn allemaal geschokt door het nieuws uit de VS dat de firma ACT een menselijk embryo gekloond heeft.
The news from the USA that ACT has cloned a human embryo has probably shocked us all.
النطق النطق النطق Report Error!
Het bedrijf ACT heeft ons deze week met de productie van een menselijk embryo door kerntransplantatie voor voldongen feiten gesteld.
This week the firm ACT presented us with a fait accompli with the creation of a human embryo by nuclear transfer.
النطق النطق النطق Report Error!
Betreft: Wetgevingspakketten "Erika" en de "Oil Pollution Act" van 1990 in de VS
Subject: Erika legislative packages and the 1990 US Oil Pollution Act
النطق النطق النطق Report Error!
Ik vind nu juist dat deze staalonderneming, de grootste ter wereld, een bedroevende act opvoert. Het is tegelijkertijd ridicuul en weerzinwekkend.
In my opinion, this international steel company is doing a dreadful thing, which is both heinous and ridiculous.
النطق النطق النطق Report Error!
De Verenigde Staten hebben hun Oil Pollution Act, en die gaat in de goede richting.
We already have the US Oil Pollution Act, which is a step in the right direction.
النطق النطق النطق Report Error!
In het Verenigd Koninkrijk voorziet artikel 75 van de Consumer Credit Act in verhaalsmogelijkheden.
In the UK, Section 75 of the Consumer Credit Act provides for remedies and redress.
النطق النطق النطق Report Error!
De voorstellen van het college zouden de schrijvers van de Official Secrets Act van het Verenigd Koninkrijk uit 1911 eer aan doen.
Its proposals would do justice to the authors of the United Kingdom's Official Secrets Act of 1911.
النطق النطق النطق Report Error!
Dat is onder meer het geval in het Verenigd Koninkrijk, waar de Human Rights Act niet geldt voor mensen die onder deze sector ressorteren.
This can be seen in the UK, where the Human Rights Act does not apply to those who receive privately-funded care.
النطق النطق النطق Report Error!
Het is dan ook onze taak om te komen tot een Europese Small Business Act, naar het voorbeeld van de wet die sinds 1953 in de Verenigde Staten van kracht is.
We therefore have a duty to promote a European Small Business Act on the model of that in place in the United States since 1953.
النطق النطق النطق Report Error!
Wat betreft de "Privacy Act” is het een goede zaak dat die nu ook de Europese burger omvat.
With regard to the Privacy Act, it is good that it now covers European citizens.
النطق النطق النطق Report Error!
Een ander voorbeeld: de recente Amerikaanse wet, de Foreign Intelligence Surveillance Act.
Another example is the recent US Foreign Intelligence Surveillance Act.
النطق النطق النطق Report Error!
Daarom moet die Small Business Act er komen en meer worden dan een symbool.
So we need this Small Business Act and it must be more than just a token.
النطق النطق النطق Report Error!
De Small Business Act (Europese MKB-regeling) die de Commissie voorstelt, moet worden toegejuicht.
The Commission's proposed Small Business Act is to be welcomed.
النطق النطق النطق Report Error!
Ik mis de MKB-regeling (de "European Small Business Act”).
I miss the Small Business Act.
النطق النطق النطق Report Error!
Het opstellen van een Small Business Act op Europese schaal betekent een stap in de goede richting.
Drawing up a Small Business Act on a European scale represents a step in the right direction.
النطق النطق النطق Report Error!
Elk van de tien punten daarvan krijgt onze steun en dit geldt dubbel en dwars voor wat de aangekondigde small business act betreft.
Each of the 10 points gets our full support, and the same goes for the announcement of the Small Business Act.
النطق النطق النطق Report Error!
Op voorwaarde evenwel dat die small business act meer wordt dan lippendienst aan de KMO's.
This is on condition, however, that the Small Business Act pays more than just lip service to SMEs.
النطق النطق النطق Report Error!
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة