ترجمة و معنى ecological succession

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﻑﺮﻨﺴﻳ - ecological succession

النطق
succession écologique , changement continu de la composition des organismes vivant dans une niche écologique spécifique

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - ecological succession

النطق
ökologische Nachfolge (natürlicher Kreislauf von Organismen in einem Lebensraum)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - ecological succession

النطق
continuità ecologica (variazioni nella continuità nella struttura di organismi viventi in un vivaio specifico)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - ecological succession

النطق
sucessão ecológica (mudança sucessiva na composição dos organismos que vivem numa casa de criação)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - ecological succession

النطق
sucesión ecológica (cambio sucesivo del compuesto de los organismos vivos de un invernadero especial)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - ecological succession

النطق
ecologische opeenvolging (serie veranderingen in opbouw van levensorganismen in bepaalde kwekerij)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - ecological succession

النطق
生態遷移
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة