ترجمة و معنى revival

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - العربية - revival

النطق
‏إنتعاش، إحياء، إنبعاث، تجدد، صحوة، نهضة، ترويح، إجتماع لصحوة دينية، صحوة دينية، تجديد، الإنعاش‏

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - revival

النطق
n. resuscitation, act of bringing back to life; renewal, restoration; reactivation; series of meetings intended to increase religious belief and interest (Christianity)
n. revival, renewal, restoration

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﻑﺮﻨﺴﻳ - revival

النطق
n. revival, renaissance, résurrection, fait de reprendre connaissance (revenir à la vie); renouvellement, restauration; réactivation, remise en marche; séminaire ou rencontres à caractère religieux destiné à raviver la foi (Christianisme)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - revival

النطق
n. Wiedererwachen, -erweckung, -beleben; Erneuerung

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - الاندونيسية - revival

النطق
n. penghidupan kembali, kebangkitan, kebangunan

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - revival

النطق
s. risveglio, rifioritura, rinascita; rianimazione; ristabilimento; (Teat, Cin) ripresa, ripetizione; (Rel) revivalismo

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺏﻮﻠﻧﺪﻳ - revival

النطق
n. odżycie, przebudzenie się, odrodzenie, renesans, odrodzenie religijne, wskrzeszenie, odnowienie, wznowienie, odświeżenie, ocucenie, reaktywowanie, podźwignięcie

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺏﺮﺘﻏﺎﻠﻳ - revival

النطق
s. restauração; renascimento; revivificação

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺭﻮﻣﺎﻨﻳ - revival

النطق
n. renaştere, redeşteptare, reînviere, reluare, înviere, relansare, dezmorţire

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺭﻮﺴﻳ - revival

النطق
с. возрождение, оживление, восстановление, возобновление, возрождение веры

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ - revival

النطق
s. reanimación, reavivamiento, reestreno, renacer, renovación, reposición, restauración, resurgimiento, resurrección

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - التركية - revival

النطق
i. yeniden canlandırma, canlanma, diriltme, dirilme, uyanış, ayılma, ayıltma, yeniden gösterme, yeniden yayınlama, dinin yeniden canlanması

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - الأوكراني - revival

النطق
n. відродження, повернення до життя, відновлення сил, пробудження, обнова

ﺈﻴﻃﺎﻠﻳ - ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - revival

النطق
n. revival, renewal, restoration

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺎﻠﻫﻮﻠﻧﺪﻳﺓ - revival

النطق
zn. reprise, heropvoering, hervertoning; revival, reveil; (her)opleving

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - اليونانية - revival

النطق
ουσ. αναβίωση, ανάσταση

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺺﻴﻨﻳ - revival

النطق
(名) 苏醒; 再生; 复活; 复兴, 再流行

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﺺﻴﻨﻳ - revival

النطق
(名) 甦醒; 再生; 復活; 復興, 再流行

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﻪﻧﺪﻳ - revival

النطق
n. चेतना प्राप्ति, पुनरुत्थान, पुनरुज्जीवन, पुनःप्रचलन

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﻱﺎﺑﺎﻨﻳ - revival

النطق
(名) 生き返り; 回復; 復活; 再上演

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ﻙﻭﺮﻳ - revival

النطق
명. 소생, 회복; 부흥; 재생; 종교적 믿음이나 관심을 가증시키기위한 일련의 모임, 부흥회(기독교)

ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - الفيتنامية - revival

النطق
n. sự phục hưng, sự làm sống lại, sự phấn khởi, sự hồi sanh
Dictionary Extension
مشاركة هذه الصفحة