ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - ánimo

النطق
interj. come on, hold on; snap out of it

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - ánimo

النطق
1. (general) force morale; force d'âme
2. (aliento) encouragement (m); support (m)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - ánimo

النطق
n. seele, geist, herz, gemüt, mut

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - ánimo

النطق
n. дух, храбрость, воля

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - ánimo

النطق
n. 용기, 의지, 마음, 정신


dictionary extension
© dictionarist.com