ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺈﻨﺠﻠﻳﺰﻳ - éxito

النطق
[éxito (m)] n. result, outcome, effect; success, triumph

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻑﺮﻨﺴﻳ - éxito

النطق
1. (general) réussite (f); succès (m)
2. (música) chanson à succès; tube {informal}
3. (victoria) victoire (f); triomphe (m)

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺄﻠﻣﺎﻨﻳ - éxito

النطق
n. ausgang, erfolg, gelingen, schlager, hit

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﺭﻮﺴﻳ - éxito

النطق
n. удача, успех

ﺄﺴﺑﺎﻨﻳ → ﻙﻭﺮﻳ - éxito

النطق
n. 성공, 성취


dictionary extension
© dictionarist.com