animate

النطق
f. canlandırmak, hareketlendirmek, anime etmek, neşelendirmek, diriltmek
s. canlı, yaşayan; hareketli, neşeli, hayat dolu

عبارات توضيحيه

What's your favorite animated movie?
En sevdiğiniz çizgi film nedir?
النطق النطق النطق Report Error!
There's a good program on PBS at a quarter after nine - Best Animated Movies of the Year.
Dokuz çeyrekte PBS'te güzel bir program var - Yılın En İyi Animasyon Filmleri.
النطق النطق النطق Report Error!
Peru is an economically underdeveloped country and just waiting to be animated by our highly civilized culture.
Peru az gelişmiş bir ülkedir ve henüz oldukça uygar kültürümüz tarafından canlandırılmayı beklemektedir.
النطق النطق النطق Report Error!
The soldiers were animated by the song.
Askerler şarkıyla canlandırıldı.
النطق النطق النطق Report Error!
Tom became animated.
Tom hareketli oldu.
النطق النطق النطق Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com