bottom

النطق
f. dip koymak, temeline inmek, esasını araştırmak
i. dip, alt, kaynak, temel; gemi omurgası, tekne; dayanma gücü; kıç (Argo), popo
s. dipteki, alttaki

عبارات توضيحيه

The lowest part of something is often called the bottom.  
Bir şeyin en alt tarafına dip denir.
النطق النطق النطق Report Error!
At the bottom of this page is the page number.
Bu sayfanın en altında sayfa numarası var.
النطق النطق النطق Report Error!
There is water at the bottom of the well.  
Kuyunun dibinde su var.
النطق النطق النطق Report Error!
The floor is the bottom part of a room.
Taban, odanın altındaki yerdir.
النطق النطق النطق Report Error!
My two feet are at the bottom of my legs.
Ayaklarım bacaklarımın bittiği yerdedir.
النطق النطق النطق Report Error!
The water is clear to the bottom.
Su dibe doğru temiz.
النطق النطق النطق Report Error!
I bet my bottom dollar he is innocent.
Onun masum olduğuna son dolarıma bahse girerim.
النطق النطق النطق Report Error!
Gum got stuck to the bottom of my shoe.
Sakız ayakkabımın tabanına yapıştı.
النطق النطق النطق Report Error!
I love her from the bottom of my heart.
Kalbimin en derin yerinden onu seviyorum.
النطق النطق النطق Report Error!
I thanked him from the bottom of my heart.
Ona yürekten teşekkür ettim.
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
1. lowest part: depths, sole, base, underneath, foot, nadir, underside
2. fundamental: final, basic, conclusive, elementary, determining, last, lowest
3. basis: base, foundation, groundwork
4. buttocks: seatdictionary extension
© dictionarist.com