business

النطق
i. faaliyet, iş, görev, alım satım, ticaret, ticarethane, firma, işyeri, konu, mesele

عبارات توضيحيه

Nicholas had to go to Boston on business.
Nicholas iş için Boston'a gitmek zorunda kaldı.
النطق النطق النطق Report Error!
He took over his father's business.
O babasının işini devraldı.
النطق النطق النطق Report Error!
I've never done business with Nicholas.
Nicholas'la hiç iş yapmadım.
النطق النطق النطق Report Error!
We do business with that company.
Biz o firma ile iş yaparız.
النطق النطق النطق Report Error!
I must be away on urgent business.
Acil bir iş için çıkmalıyım.
النطق النطق النطق Report Error!
It's time to get down to business.
işe başlamanın zamanıdır.
النطق النطق النطق Report Error!
Tell him to mind his own business.
Ona kendi işine bakmasını söyle.
النطق النطق النطق Report Error!
Nicholas' business is doing very well.
Nicholas'ın işi çok iyi gidiyor.
النطق النطق النطق Report Error!
You better mind your own business.
Sen kendi işine baksan daha iyi olur.
النطق النطق النطق Report Error!
You should go about your business.
işinizi yapmalısınız.
النطق النطق النطق Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com