manner

النطق
i. davranış, tutum, tavır, hareket tarzı, ton, tarz, eda

عبارات توضيحيه

We are disgusted by his bad manners.
Onun kötü davranışlarından tiskindik.
النطق النطق النطق Report Error!
My mother is strict about manners.
Annem davranışlar hakkında katıdır.
النطق النطق النطق Report Error!
I was offended by her crude manners.
Onun kaba davranışı tarafından rencide edildim.
النطق النطق النطق Report Error!
He is unconscious of his bad manners.
Kötü davranışlarının farkında değil.
النطق النطق النطق Report Error!
It is bad manners to point at people.
insanları parmakla göstermek kabalıktır.
النطق النطق النطق Report Error!
The accident happened in this manner.
Kaza bu şekilde oldu.
النطق النطق النطق Report Error!
Didn't your parents teach you manners?
Ebeveynlerin sana adabımuaşeret öğretmedi mi?
النطق النطق النطق Report Error!
Dr. Jackson has a good bedside manner.
Dr Jackson'ın iyi bir başucu tarzı vardır.
النطق النطق النطق Report Error!
I pardoned my friend for his poor manners.
Kötü davranışları için arkadaşımı affettim.
النطق النطق النطق Report Error!
His manners aren't those of a gentleman.
Onun tavırları bir beyefendinin tavırları değil.
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
1. appearance: look, air, aspect, demeanour, mien, deportment, carriage
2. method: custom, fashion, mode, style, way, form, habit
3. class: type, kind, sort
4. character: nature, guisedictionary extension
© dictionarist.com