reduction

النطق
i. indirim, düşürme, azalma, düşüş, dönüştürme, haline getirme, ayırma, indirgeme, iskonto, ergime, boyun eğdirme, negatifi zayıflatma, küçültme, küçültülmüş resim, yerine oturtma [tıp.]

عبارات توضيحيه

He advocated the reduction of taxes.
Vergilerin azaltılmasını savundu.
النطق النطق النطق Report Error!
It's not porn. It's a Web site about breast reduction surgery.
Porno değil. Göğüs küçültme ameliyatıyla ilgili bir internet sayfası.
النطق النطق النطق Report Error!
Nothing. I-I just suggested that Chelsea's back pain might benefit from breast reduction surgery.
Hiçbir şey. Göğüs küçültme ameliyatının Chelsea'nin sırt ağrısına iyi gelebileceğini önerdim.
النطق النطق النطق Report Error!
It's not porn. It's a Web site
about breast reduction surgery.
Porno değil. Göğüs küçültme ameliyatıyla
ilgili bir internet sayfası.
النطق النطق النطق Report Error!
We cannot offer a further price reduction under the current circumstances.
Biz, mevcut koşullar altında daha fazla fiyat indirimi teklif edemeyiz.
النطق النطق النطق Report Error!
He advocated reduction of taxes.
O, vergilerin azaltılmasını savundu.
النطق النطق النطق Report Error!
There's been a reduction in personnel at our factory.
Fabrikamızdaki personelde bir azalma oldu.
النطق النطق النطق Report Error!
We protested against the reduction in wages.
Biz ücretlerin azaltılmasını protesto ettik.
النطق النطق النطق Report Error!
We would ask you to give us a price reduction of 5%.
Bize %5'lik bir fiyat indirimi vermenizi istiyoruz.
النطق النطق النطق Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com