spell

النطق
f. hecelemek, imlâsını yazmak, diye okunmak, anlamına gelmek, nöbetini devretmek, yerine çalışmak, büyülemek, etkilemek
i. büyü, afsun, sihir, tılsım, büyüleme, büyülenme, alımlılık, çekıcilik, sıra, nöbet, vardiya, çalışma sırası, kısa süre, kısa mesafe, dönem, kriz (öksürük vb.)

عبارات توضيحيه

She made a lot of spelling mistakes.
Bir sürü yazım hataları yaptı.
النطق النطق النطق Report Error!
Correct my spelling if it's wrong.
Eğer hatalıysa yazımı düzelt.
النطق النطق النطق Report Error!
Could you spell your name please?
Adınızı heceler misiniz lütfen?
النطق النطق النطق Report Error!
How do you spell your family name?
Aile adınızı nasıl hecelersiniz?
النطق النطق النطق Report Error!
He taught me how to spell the word.
Kelimeyi nasıl heceleyeceğimi öğretti.
النطق النطق النطق Report Error!
I don't know how to spell the word.
Kelimeyi nasıl heceleyeceğimi bilmiyorum.
النطق النطق النطق Report Error!
I get dizzy spells when I stand up.
Ayağa kalktığımda başım döner.
النطق النطق النطق Report Error!
Please tell me how to spell your name.
Adınızı nasıl heceleyeceğimi lütfen bana söyleyin.
النطق النطق النطق Report Error!
I can't remember how to spell her name.
Onu adının nasıl hecelendiğini hatırlamıyorum.
النطق النطق النطق Report Error!
Will you tell me how to spell the word?
Kelimeyi nasıl heceleyeceğimi bana söyler misin?
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
1. shift: time, stint, bout, hitch, tour, turn, trick
2. charm: incantation, hex, conjuration, amulet, talisman
3. period: term, interval, interlude
4. indicate: connote, signifydictionary extension
© dictionarist.com