strange

النطق
s. acayip, garip, tuhaf, yabancı, bilinmeyen, acemi, işe yabancı

عبارات توضيحيه

Nicholas has a strange sense of humor.
Nicholas garip bir mizah duygusuna sahip.
النطق النطق النطق Report Error!
This sword has a strange history.
Bu kılıncın tuhaf bir tarihi var.
النطق النطق النطق Report Error!
She had a strange look on her face.
Yüzünde garip bir görünüm vardı.
النطق النطق النطق Report Error!
His behavior is sometimes strange.
Onun davranışı bazen tuhaftır.
النطق النطق النطق Report Error!
I don't think it's strange at all.
Onun tuhaf olduğunu hiç de düşünmüyorum.
النطق النطق النطق Report Error!
I saw something strange in the sky.
Gökyüzünde garip bir şey gördüm.
النطق النطق النطق Report Error!
I want to tell you a strange thing.
Sana tuhaf bir şey söylemek istiyorum.
النطق النطق النطق Report Error!
I'm really feeling kind of strange.
Az çok gerçekten yabancı hissediyorum.
النطق النطق النطق Report Error!
Suddenly he heard a strange sound.
Aniden garip bir ses duydu.
النطق النطق النطق Report Error!
The dog growled at the strange man.
Köpek yabancı adama hırladı.
النطق النطق النطق Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com