strong enough

النطق
yeterince güçlü

عبارات توضيحيه

She was strong enough to run a 10-mile race.
10 millik bir yarışı koşmak için yeterince güçlüydü.
النطق النطق النطق Report Error!
The rope wasn't strong enough to support him.
ip onu destelemek için yeterince güçlü değildi.
النطق النطق النطق Report Error!
Mustafa had a rear-end collision with the other car. It was strong enough to activate the airbag. Mustafa was in shock.Everything happened so fast he couldn’t believe it.
Mustafa arabaya arkadan çarptı. Hava yastıklarını devreye sokacak kadar sert bir çarpışmaydı. Mustafa şok olmuştu. Her şey o kadar hızlı gelişmişti ki ne olduğuna inanamıyordu.
النطق النطق النطق Report Error!
Roth and the Rosatos are on the run. Are they worth it, are we strong enough?
Roth ve Rosato'lar kaçak. Değer mi, yeterince kuvvetli miyiz?
النطق النطق النطق Report Error!
The tape itself can't be strong enough to prove anything, the best we can do is just to file a police record
Bant, bir şey ispatlamak için yeterince güçlü (bir delil) değil, yapabileceğimiz en iyi şey tutanak tutturmak.
النطق النطق النطق Report Error!
If you were strong enough you would easily come up in the world.
Eğer yeterince güçlü olsaydın yaşam düzeyini kolaylıkla yükseltebilirdin.
النطق النطق النطق Report Error!
She had a go at climbing the hill but was not strong enough.
Tepeye tırmanmaya teşebbüs etti ama yeterince güçlü değildi.
النطق النطق النطق Report Error!
Roth and the Rosatos are on the run.
Are they worth it, are we strong enough?
Roth ve Rosato'lar kaçak.
Değer mi, yeterince kuvvetli miyiz?
النطق النطق النطق Report Error!
Well, I'm not strong enough to help you.
Şey, sana yardım edebilecek kadar güçlü değilim.
النطق النطق النطق Report Error!
Do you think I'm strong enough?
Yeterince güçlü olduğumu düşünüyor musun?
النطق النطق النطق Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com