actuality

النطق
zn. actualiteit; feit; werkelijkheid

عبارات توضيحيه

I think conflicts of interest are as much about perception as actuality.
Volgens mij zijn belangenconflicten evenzeer een kwestie van perceptie als van realiteit.
النطق النطق النطق Report Error!
We simply have to convert an existing majority into actuality.
Het komt er dus op aan een al bestaande meerderheid in de praktijk om te zetten.
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
existence: presence, life, reality, being, animation


dictionary extension
© dictionarist.com