alive

النطق
bn. in leven; actief; waakzaam

عبارات توضيحيه

Everything was very green, very alive, full of forests and cows, that produce some of the best milk in Europe.
Alles was erg groen, levendig, vol met bossen en koeien die een van de beste melksoorten van Europa produceren.
النطق النطق النطق Report Error!
Alive or dead, I'll always love you.
Levend of dood, ik zal altijd van je blijven houden.
النطق النطق النطق Report Error!
Both are alive.
Ze leven allebei.
النطق النطق النطق Report Error!
Elephants are the largest land animals alive today.
Olifanten zijn de grootste nu op het land levende dieren.
النطق النطق النطق Report Error!
Every dog is alive.
Elke hond is in leven.
النطق النطق النطق Report Error!
He is still alive.
Hij is nog in leven.
النطق النطق النطق Report Error!
He was buried alive.
Hij werd levend begraven.
النطق النطق النطق Report Error!
I am alive even though I am not giving any sign of life.
Ik leef, zelfs al geef ik geen teken van leven.
النطق النطق النطق Report Error!
I don't know whether he is dead or alive.
Ik weet niet of hij dood of levend is.
النطق النطق النطق Report Error!
I want them alive.
Ik wil ze levend.
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
1. bustling: alert, lively, swarming, brisk, quick, stirring, active
2. having life: animate, breathing, living, vital, active, mortal
3. existent: extant, working, operative, functioningdictionary extension
© dictionarist.com