charity

النطق
zn. weldadigheid

عبارات توضيحيه

Princess Diana was very active in charities and raising money for a number of good causes.
Prinses Diana was heel actief in liefdadigheid en het verzamelen van geld voor verschillende doelen.
النطق النطق النطق Report Error!
Each year, they make trips to some of the poorer areas of the world where they have been helping in their mother’s favourite charities.
Elk jaar maken ze een trip naar een armer deel in de wereld waar ze hun moeder's favoriete liefdadigheden helpen.
النطق النطق النطق Report Error!
Instead of throwing it away, they donated it all to charity.
In plaats van het weg te gooien, schonk ze het allemaal aan een goed doel.
النطق النطق النطق Report Error!
He gave away all his money to charity.
Hij gaf al zijn geld weg voor het goede doel.
النطق النطق النطق Report Error!
I give charity almost every day.
Ik geef bijna elke dag aan het goede doel.
النطق النطق النطق Report Error!
They are living on charity.
Ze leefden van de barmhartigheid.
النطق النطق النطق Report Error!
Tom gives to charities.
Tom geeft aan goede doelen.
النطق النطق النطق Report Error!
We can no longer afford to cover the above issues with the cloak of charity.
Bovengenoemde zaken mogen we niet langer met de mantel der liefde bedekken.
النطق النطق النطق Report Error!
It is not charity, then, that Africa needs.
Afrika heeft dus geen behoefte aan liefdadigheid.
النطق النطق النطق Report Error!
Any Christian denomination based on the Bible knows that abuse of women cannot be covered by the cloak of charity.
Elke christelijke denominatie die zich baseert op de Bijbel, weet dat misbruik van vrouwen niet met de mantel van de liefde kan worden bedekt.
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
1. organisation to help the poor
2. kindness: generosity, benevolence, compassion, magnanimity, tolerance, munificence, open-handedness
3. organization to help the poor: foundation, goodwill
4. indulgence: leniency, tolerance, understanding, clemency, patience, mercydictionary extension
© dictionarist.com