concern

النطق
n. business

concern

النطق
zn. bezorgdheid; interesse; onderneming, fabriek; conglomeraat
ww. zich bezig houden met; bezorgd maken

عبارات توضيحيه

Don't interfere with matters that do not concern you!
Moei u niet met zaken waar ge niets mee te maken hebt!
النطق النطق النطق Report Error!
His behavior is my primary concern.
Zijn gedrag is mijn belangrijkste zorg.
النطق النطق النطق Report Error!
I am concerned about his health.
Ik maak mij zorgen over uw gezondheid.
النطق النطق النطق Report Error!
I am concerned for her safety.
Ik ben bezorgd om haar veiligheid.
النطق النطق النطق Report Error!
I have my own opinions concerning politics and religion.
Ik heb mijn eigen meningen wat politiek en religie betreft.
النطق النطق النطق Report Error!
I'm concerned about him.
Ik maak me zorgen over hem.
النطق النطق النطق Report Error!
I'm concerned about my wife's hacking cough.
Ik maak mij zorgen over de droge hoest van mijn vrouw.
النطق النطق النطق Report Error!
It doesn't concern you.
Dat gaat u niets aan.
النطق النطق النطق Report Error!
Please, don't be concerned about it. It's just a formality.
Wees daarover niet bezorgd. Het is alleen maar een formaliteit.
النطق النطق النطق Report Error!
She's concerned about your safety.
Ze maakt zich zorgen om uw veiligheid.
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
bedrijf: groep, multinationaldictionary extension
© dictionarist.com