function

النطق
zn. taak, functie; functionering; gebruik; evenement, gebeurtenis; functie
ww. functioneren; werkzaam zijn; functie bekleden

عبارات توضيحيه

An important function of policemen is to catch thieves.
Een van de belangrijkste taken van de politie is het vatten van dieven.
النطق النطق النطق Report Error!
In Esperanto, substantives, adjectives, adverbs and verbs show their function in a sentence through their ending.
In het Esperanto tonen zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en werkwoorden hun functie in een zin door hun uitgang.
النطق النطق النطق Report Error!
The engine doesn't function properly.
De motor werkt niet goed.
النطق النطق النطق Report Error!
The function has no side effects.
De functie heeft geen neveneffecten.
النطق النطق النطق Report Error!
The liver is no longer functioning.
De lever doet het niet meer.
النطق النطق النطق Report Error!
The motor does not function properly.
De motor werkt niet goed.
النطق النطق النطق Report Error!
In order to function, the market needs rules.
Om goed te kunnen functioneren moet de markt worden gestuurd.
النطق النطق النطق Report Error!
If it functions well, if we are satisfied, if the Commission has basically acted correctly, why the need for the modification?
Als alles goed werkt, als we tevreden zijn, en als de Commissie in principe de juiste aanpak heeft gevolgd, waarom zouden we dan iets wijzigen?
النطق النطق النطق Report Error!
But a system cannot function in this way: it will only work if the two aspects go hand in hand.
Zo kan een systeem echter niet werken. Dat kan alleen als beide elementen met elkaar verbonden worden.
النطق النطق النطق Report Error!
Mr President, the monopolies' ban is the key element of functioning competition order in Europe.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het kartelverbod is de hoeksteen van een goed functionerende Europese mededingingsregeling.
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
1. reception: celebration, meeting, party
2. duty: business, service, capacity, purpose, office, utility, province
3. perform: act, officiate, go, operate, run, workdictionary extension
© dictionarist.com