human being

النطق
menselijk wezen

عبارات توضيحيه

Humans are the main cause of the problem.
Mensen zijn de grootste oorzaak voor dit probleem.
النطق النطق النطق Report Error!
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
النطق النطق النطق Report Error!
Human beings are social creatures.
Mensen zijn sociale wezens.
النطق النطق النطق Report Error!
I am a human being.
Ik ben een persoon.
النطق النطق النطق Report Error!
I am no bird, and no net ensnares me; I am a free human being with an independent will.
Ik ben geen vogel, en geen net verstrikt me; ik ben een vrij mens met een onafhankelijke wil.
النطق النطق النطق Report Error!
I'm a human being.
Ik ben een mens.
النطق النطق النطق Report Error!
In the modern age, humans are detached.
In deze moderne tijd zijn de mensen afstandelijk.
النطق النطق النطق Report Error!
Is a human being mortal?
Zijn mensen sterfelijk?
النطق النطق النطق Report Error!
Humans were never meant to live forever.
Het was nooit de bedoeling dat mensen eeuwig zouden leven.
النطق النطق النطق Report Error!
But human beings are different.
Maar mensen zijn verschillend.
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
person: somebody, individual, body, soul, character, someone


dictionary extension
© dictionarist.com