period

النطق
zn. periode; uur; jaargetijde; lesuur
zn. ongesteldheid; menstruatieperiode
zn. punt; eind v.e. zin; tijdperk

عبارات توضيحيه

She is also famous because she has been ruling Britain for 60 years, which is the longest period of time that any British monarch has ruled for.
Ze is ook bekend omdat ze Groot-Brittannië al 60 jaar regeert, wat de langste periode is dat gelijk welke Britse monarch heeft geregeerd.
النطق النطق النطق Report Error!
During this period of bad weather, they had been playing the music to the animals more than usual.
Tijdens deze periode van slecht weer speelde ze de muziek voor de dieren meer dan gewoonlijk.
النطق النطق النطق Report Error!
They will have been living in the wild for a long period of time by the time they finish their expedition.
Ze zullen in het wild hebben geleefd voor een lange periode aan tijd tegen de tijd dat ze hun expeditie beëindigen.
النطق النطق النطق Report Error!
However, it is expected of them to be modern women just for “a certain period of time”.
Maar er wordt van hen verwacht dat ze modern zijn voor “een bepaalde periode”.
النطق النطق النطق Report Error!
Ultimately, they looked for a husband and I was only in Japan for a period of time.
Uiteindelijk waren ze op zoek naar een echtgenoot en ik was slechts voor een bepaalde periode in Japan.
النطق النطق النطق Report Error!
At what age did you get your first period?
Op welke leeftijd hadt ge uw eerste regels?
النطق النطق النطق Report Error!
At what age did you have your first period?
Op welke leeftijd hadt ge uw eerste regels?
النطق النطق النطق Report Error!
I will stay here for a short period.
Ik blijf hier niet lang.
النطق النطق النطق Report Error!
She was superstitious, as the people of that period usually were.
Ze was bijgelovig, zoals de mensen uit die periode meestal waren.
النطق النطق النطق Report Error!
Ten years is a really long period of time.
Tien jaar, dat is lang.
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
1. cycle: course
2. duration: age, day, epoch, era, interval, term, timedictionary extension
© dictionarist.com