strong

النطق
bn. sterk; moedig; krachtig; stinkend
bw. sterk, krachtig

عبارات توضيحيه

Suddenly I was looking up at him; a strong and handsome soldier.
Plotseling keek ik naar boven en keek hem aan, een sterke, knappe soldaat.
النطق النطق النطق Report Error!
A pair of strong horses trained for war, would pull a chariot carrying two brave soldiers.
Een paar sterke paarden, die waren opgeleid voor oorlog, trokken de wagen die twee dappere soldaten vervoerde.
النطق النطق النطق Report Error!
It takes a strong and dedicated group of people to make these sacrifices.
Je hebt een sterke en toegewijde groep aan mensen nodig om deze opoffering te maken.
النطق النطق النطق Report Error!
People admire Salma for being so strong.
Mensen bewonderen Salma omdat ze zo sterk is.
النطق النطق النطق Report Error!
Others admire those people with strong characters, so this will definitely benefit you in the future.
Anderen bewonderen mensen met sterke karakters, dus dit zal je zeker een voordeel opleveren in de toekomst.
النطق النطق النطق Report Error!
Germany was an economically strong country, perhaps with a difficult language, but I would surely have the chance to learn a lot there.
Duitsland was een economisch sterk land, misschien met een moeilijke taal, maar ik zou er zeker de kans krijgen om veel te leren.
النطق النطق النطق Report Error!
A lion is strong.
Een leeuw is sterk.
النطق النطق النطق Report Error!
A strong wind began to set in.
Er stak een sterke wind op.
النطق النطق النطق Report Error!
A strong wind was blowing.
Er stond een straffe wind.
النطق النطق النطق Report Error!
Although he is very old, he is strong.
Hoewel hij heel oud is, is hij sterk.
النطق النطق النطق Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com