stronger

النطق
[strong] bn. sterk; moedig; krachtig; stinkend

عبارات توضيحيه

A healthy diet meant a stronger soldier and a longer life.
Een gezond dieet betekende een sterkere soldaat en een langere levensduur.
النطق النطق النطق Report Error!
A chain is no stronger than its weakest link.
De keten is niet sterker dan de zwakste schakel.
النطق النطق النطق Report Error!
A tiger is larger and stronger than a cat.
Een tijger is groter en sterker dan een kat.
النطق النطق النطق Report Error!
Every mistake made me stronger.
Elke fout maakt me sterker.
النطق النطق النطق Report Error!
Faster, higher, stronger!
Sneller, hoger, sterker.
النطق النطق النطق Report Error!
Faster, higher, stronger.
Sneller, hoger, sterker.
النطق النطق النطق Report Error!
He is stronger than ever.
Hij is sterker dan ooit tevoren.
النطق النطق النطق Report Error!
He's stronger than you.
Hij is sterker dan u.
النطق النطق النطق Report Error!
Lions are stronger than wolves.
Leeuwen zijn sterker dan wolven.
النطق النطق النطق Report Error!
Love is stronger than death.
De liefde is sterker dan de dood.
النطق النطق النطق Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com