alive

النطق
a. żyjący, żywy, napięcie: pod napięciem {elektr.}

عبارات توضيحيه

Everything was very green, very alive, full of forests and cows, that produce some of the best milk in Europe.
Wszystko było bardzo zielone, bardzo żywe, pełne lasów i krów, które produkują niektóre z najlepszego mleka w Europie.
النطق النطق النطق Report Error!
We found him alive.
Znaleźliśmy go żywego.
النطق النطق النطق Report Error!
They caught a lion alive.
Złapali lwa żywcem.
النطق النطق النطق Report Error!
The goldfish is alive.
Złota rybka żyje.
النطق النطق النطق Report Error!
After his accident, he is happy to be alive.
On jest szczęśliwy, że żyje po tym swoim wypadku.
النطق النطق النطق Report Error!
Many great thinkers who were unknown while alive became famous after death.
Wielu wielkich myślicieli, którzy byli nieznani za życia, zdobyło sławę po śmierci.
النطق النطق النطق Report Error!
Almost all dogs are alive.
Prawie wszystkie psy są żywe.
النطق النطق النطق Report Error!
I heard that a paralyzed man was eaten alive by maggots.
Słyszałem, że sparaliżowanego człowieka zjadły żywcem larwy much.
النطق النطق النطق Report Error!
Elvis Presley is alive!
Elvis Presley żyje!
النطق النطق النطق Report Error!
I'm sure he's alive.
Jestem pewien, że on żyje.
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
possessing life: living, life, liveborn, vital, live, animation, vitality, animate, aliveness, viable
(often followed by `with') full of life and spirit: lively
having life or vigor or spirit: reanimated, full of life, revived, spirited, vital, enlivened, animated, lively
in operation: active, existent, existing
mentally perceptive and responsive: aware, awake, cognizant, cognisant, alert
(followed by `to' or `of') aware of: sensitive
capable of erupting: active, live


dictionary extension
© dictionarist.com