approved

النطق
a. zatwierdzony, uznany

عبارات توضيحيه

Father will never approve of my marriage.
Ojciec nigdy nie zaakceptuje mojego małżeństwa.
النطق النطق النطق Report Error!
The treaty was approved.
Traktat został zatwierdzony.
النطق النطق النطق Report Error!
Congress finally approved Wilson's proposals.
Kongres nareszcie zgodził się na propozycje Wilsona.
النطق النطق النطق Report Error!
He gave her an approving nod.
Skinął jej potakująco głową.
النطق النطق النطق Report Error!
Thank you for approving my join request.
Dziękuję za zaakceptowanie mojej prośby o przyłączenie.
النطق النطق النطق Report Error!
I don't approve of what Tom has done.
Nie pochwalam tego, co Tom zrobił.
النطق النطق النطق Report Error!
I think you'll approve.
Myślę, że to docenisz.
النطق النطق النطق Report Error!
A vast majority of people approve of the plan.
Zdecydowana większość osób zgadza się na ten plan.
النطق النطق النطق Report Error!
(The minutes of the previous sitting were approved)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został przyjęty)
النطق النطق النطق Report Error!
(The Minutes of the previous sitting were approved.)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.)
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
established by authority; given authoritative approval: authorised, sanctioned, authorized


dictionary extension
© dictionarist.com