exchange

النطق
n. zamiana, wymiana, wymienienie, kurs, giełda, centrala telefoniczna, dzielenie
v. zamieniać, wymieniać, podzielić, zamienić, wymienić
a. wymienny, dewizowy, walutowy, giełdowy

عبارات توضيحيه

“Because I couldn’t see him in any other way.” I can imagine the exchanges of glances between the judges.
„Ponieważ nie mogłam się z nim zobaczyć w żaden inny sposób.” Mogę sobie wyobrazić wymianę spojrzeń między sędziami.
النطق النطق النطق Report Error!
What is the exchange rate?
Jaki jest kurs wymiany?
النطق النطق النطق Report Error!
Where can I exchange money?
Gdzie mogę wymienić pieniądze?
النطق النطق النطق Report Error!
Tom exchanged seats with Mary.
Tom zamienił się miejscami z Mary.
النطق النطق النطق Report Error!
Tom is dating a Chinese exchange student.
Tom spotyka się z chińską studentką z wymiany.
النطق النطق النطق Report Error!
They exchanged their camera for a guitar.
Wymienili swoją kamerę na gitarę.
النطق النطق النطق Report Error!
I exchange letters with her.
Wymieniam z nią listy.
النطق النطق النطق Report Error!
Where can dollars be exchanged for pounds?
Gdzie można wymienić dolary na funty?
النطق النطق النطق Report Error!
I exchanged yen for dollars.
Wymieniłem jeny na dolary.
النطق النطق النطق Report Error!
The exchange rate for the yen against the dollar has risen.
Kurs jena wzrósł w stosunku do dolara.
النطق النطق النطق Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com