traffic

النطق
n. handel jakimś towarem, ruch, automobilowy: transport automobilowy
v. handlować, frymarczyć, przeszachrować, kupczyć

عبارات توضيحيه

After some time, we arrived at a place with much more traffic.
Po pewnym czasie dotarłyśmy do miejsca, w którym był znacznie większy ruch.
النطق النطق النطق Report Error!
When we left, we drove without knowing well into a road with less traffic.
Gdy wyjechałyśmy, pojechałyśmy bez odpowiedniej wiedzy na drogę o mniejszym ruchu.
النطق النطق النطق Report Error!
The bridge is open to traffic.
Most jest otwarty dla ruchu.
النطق النطق النطق Report Error!
I hope that neither of them was involved in the traffic accident.
Mam nadzieję, że nikogo z nich nie dotyczył ten wypadek.
النطق النطق النطق Report Error!
Go straight down the road, and when you pass the traffic light you're there.
Idź wzdłuż ulicy i kiedy miniesz światła, będziesz na miejscu.
النطق النطق النطق Report Error!
He had a traffic accident.
On miał wypadek drogowy.
النطق النطق النطق Report Error!
The city increased the number of traffic signals at major intersections.
Miasto zwiększyło liczbę świateł na głównych skrzyżowaniach.
النطق النطق النطق Report Error!
The accident cause traffic chaos.
Wskutek tego wypadku na ulicy zapanował chaos.
النطق النطق النطق Report Error!
Many people die in traffic accidents.
Wielu ludzi ginie w wypadkach drogowych.
النطق النطق النطق Report Error!
Dick got in a traffic accident.
Dick miał wypadek samochodowy.
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
1. transit: transportation, travel, movement, influx, passage
2. trade: commerce, business, transactions, exchangedictionary extension
© dictionarist.com