write down

النطق
v. nakreślić, zanotować, nakreślać

عبارات توضيحيه

She always writes down every word her teacher says.
Ona zawsze zapisuje każde słowo swego nauczyciela.
النطق النطق النطق Report Error!
Have you written down the phone number?
Zapisałeś numer telefonu?
النطق النطق النطق Report Error!
He wrote down the telephone number.
Zapisał numer telefonu.
النطق النطق النطق Report Error!
Please write down what he says.
Zapisz proszę to co mówi.
النطق النطق النطق Report Error!
Please write down the correct form of the verb.
Proszę wpisać poprawną formę czasownika.
النطق النطق النطق Report Error!
Please write down questions.
Proszę napisać pytania.
النطق النطق النطق Report Error!
Please write down the numbers using cyphers.
Proszę napisać liczebniki cyframi.
النطق النطق النطق Report Error!
I will write down your name and address.
Zapiszę twoje nazwisko i adres.
النطق النطق النطق Report Error!
I wrote down every phrase in his speech that he stressed.
Zapisałem każde zdanie z jego wystąpienia, na które położył nacisk.
النطق النطق النطق Report Error!
I wrote down his phone number.
Zapisałem jego numer telefonu.
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
put down in writing; of texts, musical compositions, etc.: note, transcribe, take down, dash down, put down, notate, write, dash off, set down, get down
reduce the estimated value of something: expense, write off, depreciate


dictionary extension
© dictionarist.com