ado

النطق
n. agitaţie, zarvă, zgomot, tapaj, vociferare, caz mare, dificultate

عبارات توضيحيه

in writing. - Russia blocked gas supplies at an extremely inopportune time for European consumers and it is essential that the gas deliveries are restored without further ado.
în scris. - Rusia a blocat furnizarea gazului într-un moment extrem de inoportun pentru consumatorii europeni şi reluarea livrării gazului este esenţială, fără alte comentarii.
النطق النطق النطق Report Error!
It would therefore be inconsistent with our earlier positions to give consent without further ado.
Prin urmare, nu am fi consecvenţi cu poziţiile noastre anterioare dacă am acorda aprobarea fără alte formalităţi.
النطق النطق النطق Report Error!
I believe that if Shakespeare had written a play about the debate surrounding ACTA, he would have named this one 'Much Ado about Nothing', too.
Cred că, dacă Shakespeare ar fi scris o piesă despre dezbaterea din jurul ACTA, ar fi intitulat-o, de asemenea, "Mult zgomot pentru nimic”.
النطق النطق النطق Report Error!
Therein lies my second point: much ado about nothing.
Cea de-a doua observație a mea este următoarea:mult zgomot pentru nimic.
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
a rapid active commotion: din, fuss, tumult, ruckus, commotion, flurry, bustle, rumpus, ruction, stir, hustledictionary extension
© dictionarist.com