function

النطق
n. activitate, funcţiune, funcţie, oficiu, reuniune
v. funcţiona, lucra

عبارات توضيحيه

The battery of my cellphone doesn't function anymore.
Bateria telefonului meu mobil nu mai funcționează.
النطق النطق النطق Report Error!
This proposal allows for the cross-border management of funds without the current requisite for fully functioning management companies being set up.
Această propunere permite administrarea transfrontalieră a fondurilor fără condiţia actuală indispensabilă de înfiinţare a unor companii de administrare complet operaţionale.
النطق النطق النطق Report Error!
Although the two directives function independently in theory, in practice they need one another.
Deşi cele două directive sunt teoretic independente, în practică se completează reciproc.
النطق النطق النطق Report Error!
Again it is confirmed that peace cannot be achieved until Palestine begins to function as a fully-fledged state which is able to guarantee law and order in its territory and safety for its neighbours.
Încă o dată se confirmă că pacea nu poate fi atinsă până când Palestina nu va începe să funcţioneze ca un stat de drept, capabil să garanteze legea şi ordinea pe teritoriul său şi siguranţa vecinilor.
النطق النطق النطق Report Error!
We need to change the institutions, we need to improve the functioning of the European mechanisms, we need to simplify the rules; whether all this is in the Treaty of Lisbon, I am not entirely sure.
Avem nevoie să schimbăm instituţiile, trebuie să îmbunătăţim funcţionarea mecanismelor europene, trebuie să simplificăm regulile; dacă toate acestea se regăsesc în Tratatul de la Lisabona, nu sunt pe deplin convins.
النطق النطق النطق Report Error!
No democratic country can function without a strong civil society.
Nicio ţară democratică nu poate funcţiona fără o societate civilă puternică.
النطق النطق النطق Report Error!
(NL) Mr President, ladies and gentlemen, our society cannot function without energy, as is evident right now.
(NL) Domnule preşedinte, doamnelor si domnilor, societatea noastră nu poate funcționa fără energie, așa cum este evident in momentul de fata.
النطق النطق النطق Report Error!
Finally, the EU can guide authorities towards solutions that are interoperable and facilitate smoother functioning of the single market.
În cele din urmă, UE poate ghida autorităţile locale către soluţii interoperabile şi poate facilita o mai bună funcţionare a pieţei unice.
النطق النطق النطق Report Error!
That is not a functioning energy market.
Aceasta nu este o piaţă energetică funcţională.
النطق النطق النطق Report Error!
Likewise, the people of Palestine have the right, at this moment, to create their own state and a functioning administration, and to live a safe and decent life.
De asemenea, poporul palestinian are dreptul, în acest moment, să-şi creeze propriul stat şi o administraţie funcţională şi să ducă o viaţă decentă şi în siguranţă.
النطق النطق النطق Report Error!

مرادفات
1. reception: celebration, meeting, party
2. duty: business, service, capacity, purpose, office, utility, province
3. perform: act, officiate, go, operate, run, workdictionary extension
© dictionarist.com